נא להחזיר פקס/מייל
                        072-2765588
marocoo@zahav.net.il
תיבת טקסט: נא להחזיר פקס/מייל
            072-2765588
marocoo@zahav.net.il
טופס  אישור הזמנה לטיול מאורגן למרוקו

 

הריני הח"מ לאשר את הזמנתי, שם:________________________  כדלקמן:

 

תאריך יציאה:_ _________  מספר לילות _____ מספר חדרים:______.          

                                                                                                יש לצרף צילומי דרכונים
 
עלות העסקה:
< >למבוגר  בחדר זוגי :  ______$     סה"כ עלות העסקה :_­­­­­__________$
מס' תשלומים:  ____(עד  3 תשלומים) שם בעל הכרטיס _____________________ ת.ז. של בעל הכרטיס_______________  
פרטים אישים
שמות הנוסעים כפי שנרשם באנגלית בדרכון:
1._________________________ תאריך לידה:  ___/___/__ תוקף דרכון ___/__/__  אוכל בטיסה:רגיל / צמחוני / כשר
2._________________________ תאריך לידה:  ___/___/__ תוקף דרכון ___/__/__  אוכל בטיסה:רגיל / צמחוני / כשר 3._________________________ תאריך לידה:  ___/___/__ תוקף דרכון ___/__/__  אוכל בטיסה:רגיל / צמחוני / כשר
4._________________________ תאריך לידה:  ___/___/__ תוקף דרכון ___/__/__  אוכל בטיסה:רגיל / צמחוני / כשר
 
טל' נייד : __________________________טל' בית: _________________________ 
דוא"ל: _______________________________________כתובת: _________________ ___________________________
 
באחריות הנוסע לוודא כי דרכונו בתוקף למשך חצי שנה מיום היציאה מהארץ!באחריותו הבלעדית של הנוסע לצאת מהארץ כשהוא מבוטח בביטוח נסיעות בעל כיסוי מורחב הכולל הטסה רפואית לארץ וביטוח על דמי הביטול- מומלץ לעשות כבר בעת ההרשמה. 
 
לידיעתכם! טרם הוסרה ההמלצה של המטה ללוחמה בטרור שלא לבקר במדינות ערב.
 
דמי ביטול: הנוסע החותם בפני מרוק טורס רויאל  ( במשרדה או בפני שלוח מטעמה ) מסכים כי יחולו עליו דמי ביטול כמפורט לעיל. על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע אישור ההזמנה בהתאם למפורט  בטופס זה, ובכפוף לחוק הגנת הצרכן. ברור לי כי במידה ואחליט לבטל את נסיעתי למרוקו  רשאית חב' מרוק טורס רויאל  לגבות דמי ביטול מכרטיס האשראי שלי בהתאם לתנאי הביטול המפורטים לעיל. תנאי ביטול: עד 30 יום מתאריך היציאה – 100$, עד 10 יום מהיציאה – 250 $ ,עד 3 יום לפני היציאה דמי ביטול מלאים.
 
אחריות: מרוק טורס רויאל  אינה אחראית אם יהיו שינויים במסלול, במועד היציאה והחזרה ובכלל , הנובעים מצרכים משתנים, באמצעי התובלה , בתי המלון ,מגבלות השבת וסיבות שאינן תלויות במשרד המארגן. אמצעי התחבורה והסיורים יעשו באוטובוס או מיניבוס תיירותי בהתאם לגודל הקבוצה ומספר המשתתפים בטיול. מרוק טורס רויאל  מתחייבת לעשות כל שביכולתה למצוא פתרון לכל בעיה שתתעורר. במידה ויהיו שינויים המחייבים לילה נוסף – המחיר יהיה בתוספת של 50$ לאדם. מרוק טורס רויאל  אינה אחראית לנזקים הנגרמים לנוסע כגון נזקי גוף, מחלות, נזק למטען ו/או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לנוסע במהלך הטיסה ו/או שהייתו בחו"ל עקב תאונה, מעשה אלימות, שוד, גניבה, אשפוז, הריון, הוצאות רפואיות, אובדן מטען ו/או מסמכים ו/או כרטיסי טיסה ו/או דרכון וכיו"ב.
 
כללי: כרטיסי טיסה כפופים לתנאי חברות התעופה ותנאי הכרטיס שנרכש. החיוב נעשה בשקלים לפי שער העברות והמחאות גבוה ביום התשלום.  הלקוח חייב לדווח ל מרוק טורס רויאל  על כל תקלה בעת התרחשותה. מרוק טורס רויאל  לא תהיה אחראית בסיטואציה שמידע לא הועבר בעת ההתרחשות.
 

החתימה על טופס זה מאשר/ת את הזמנתי ומעניקה ל "מרוק טורס רויאל"  , או כפי שיופיע בחיוב, את הזכות המלאה לחייב את כרטיס האשראי שלי.
 
הנני מודע   לכך כי הזמנתי מחוייבת מרגע החתימה על טופס זה . עם זאת, מילוי הטופס על ידי רק משלים את הבקשה על ידי ולא מהווה את אישור המקומות על ידי "מרוק טורס רויאל"  .
                                                                                                               
 תאריך:_________________                        חתימה:_____________________________             
 
 
x

#{title}

#{text}

#{price}