Royal Tour Maroc Israel
Tel: 04-6331771  Fax: 072-276-5588
   marocoo@zahav.net.il E-mail:
לכבוד "רויאל תור מרוק"                                                                                                                                               
טופס בקשה לאשרת כניסה למרוקו
הערות:                                                   *    יש לצרף צילום דרכון ברור  + לו"ז טיסה
  1. יש לתאם איתנו את מועדי הטיסות.  2) דרושים 10 ימי עבודה לארגון האשרה. 3) הדרכון חייב תוקף ל 6 חודשים מתאריך היציאה
4) יש לצרף וואוצ'ר - שובר לתשלום.  5) לציין פרטי שהייה –שם  בית מלון / תוכנית הטיול                                                                   
ויזה לתאריך:  ______________    מס' ימים : __     ( עד 15 ימים)                                                                                    
פרטי טיסה : חב' תעופה ומס' טיסה מאירופה: ______________שעת  הגעה למרוקו קזבלנקה : ____
  תאריך פקיעת תוקף תאריך הוצאת דרכון תאריך לידה    מקום לידה   אזרחות מס' דרכון  שם פרטי עפ"י דרכון בלועזית שם משפחה בלועזית עפ"י דרכון
1                
2                
3                
 
DETAILS FOR STAY                                                                       פרטי שהייה                 
DATE  TELEPHONE  
 
ADDRESS             HOTEL /Relative    CITY              NAME
           
           
 
 
האשרה המופקת באמצעותנו מאפשרת כניסה למרוקו. כל עיכוב או אי הכנסת הנוסע מסיבות שאינם קשורות לתקינות האשרה אינו באחריותנו.
 
שם המשרד: _____________________ שם הסוכן: ___________  דוא"ל ______________________@________________
כתובת: ________________________  טלפון: _____________ פקס: ________________ חתימה: ____________ תאריך: ___________                                                                                                     
x

#{title}

#{text}

#{price}